Hiển thị các bài đăng có nhãn FACEBOOK. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn FACEBOOK. Hiển thị tất cả bài đăng

VÌ SAO KINH DOANH TRÊN FACEBOOK THẤT BẠI

Facebook đang là công cụ hái ra nhiều tiền cho rất nhiều người. Vì lý do gì điều bình thường ấy không xảy ra với bạn? Dưới đây là một v...

70, 26 VÀ 4

Là tỷ lệ các thành tố tạo thành NĂNG LỰC mỗi cá nhân. 26 % kỹ năng, 4 % kiến thức, 70 % thái độ ( theo UNESCO ). KIẾN THỨC : Là những điề...

MẠNG XÃ HỘI 4.0

1.0 : Thời đại chat Yahoo với nick. Ảo tung chảo và vô bổ với đa số người dùng. 2.0 : Thời của các diễn đàn chuyên đề. Cung cấp rất nhiều ...

HỌC LÓM

Mình là vua học lóm, cam đoan với bạn. Có thể nói mình làm được nhiều thứ, nhưng chỉ có những thứ được đào tạo chính quy là mình làm không đ...
Advertisement