ADD FRIENDS & UN-FRIEND!

Tại sao chúng ta là bạn? Trước khi có internet, vì nhà chúng ta TÌNH CỜ ở gần nhau, vì chúng ta TÌNH CỜ học chung lớp, TÌNH CỜ gặp nhau ở một nơi nào đó, một dịp nào đó. Nói chung ngày xưa chúng ta là bạn tất cả nhờ những TÌNH CỜ.

Ngày nay facebook cho phép kết nối chỉ với một cái click chuột để mỗi người hoàn toàn CHỦ ĐỘNG trong việc tìm cho mình những người bạn phù hợp.

Việc Addfriends cũng như việc bạn quay sang người bạn mới trong lớp và nói chào bạn vậy. Addfriends là bắt đầu một quá trình tương tác. Một thời gian sau, thấy không phù hợp thì nhẹ nhàng chuyển sang trò chuyện với một người bạn khác thế thôi. Un-friend cũng nhẹ nhàng như thế.

Đừng quan trọng hóa việc un-friend cứ như việc tuyên bố nghỉ chơi của hai người bạn thân nhau từ lâu lắm. Bởi vì trước và sau quá trình đó, chúng ta vẫn là những người bạn sơ giao, có dịp gặp nhau vẫn vui vẻ chào nhau.

Cuộc sống hiện đại, việc XÂY DỰNG CÁC MỐI QUAN HỆ là hết sức cần thiết. Và một quá trình ADDFRIENDSUN-FRIEND là luôn luôn cần thiết để những người cùng hệ giá trị tìm thấy nhau. Đó là một quá trình BÌNH THƯỜNG cho những mối quan hệ rộng mở thời đại mạng xã hội. Không có gì là to tát.

Xem thêm: CLOSE FRIENDS – NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT

Viết một bình luận