CÓ NHỮNG KỶ NIỆM… MÀ CỨ NẰM SÂU TRONG KÝ ỨC CỦA CHÚNG TA... KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC…

CÓ NHỮNG KỶ NIỆM… MÀ CỨ NẰM SÂU TRONG KÝ ỨC CỦA CHÚNG TA... KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC… KỶ NIỆM VỚI QUÊ HƯƠNG... VỚI BẠN BÈ... VỚI TÌNH Y...
Advertisement