24H, hay 24 GIỜ viết thế nào gửi mail cho chuyên nghiệp?


– Thực tế là viết thế nào cũng hiểu đúng những là viết (24 giờ) thì mới thể hiện đúng sự chuyên nghiệp.

- Thực tế là viết thế nào cũng hiểu đúng những là viết (24 giờ) thì mới thể hiện đúng sự chuyên nghiệp.  - Trong 1 số những mail Google gửi tới cho mình họ đều viết là ví dụ như: Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn trong vòng 24 giờ tới, chứ không bao giờ là 24h tới.  - Bởi vậy 24 giờ cũng là cách viết chuẩn nhất nếu muốn gửi cho ai nên viết đúng 24 giờ chứ đừng viết 24h để thể hiện sự chuyên nghiệp hơn.  - Bên mình thì các tên miền đều có cả 2 từ khóa: 24h, và 24 giờ để phục vụ các khách hàng gõ theo các kiểu khác nhau. Có 1 số người thì sẽ gõ: cty 24h, cong ty 24h, cty 24 gio, cong ty 24 gio  CTY24H.COM  CONGTY24H.COM   CTY24GIO.COM  CONGTY24GIO.COM  Liên hệ: Congty24gio@gmail.com

– Trong 1 số những mail Google gửi tới cho mình họ đều viết là ví dụ như: Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn trong vòng 24 giờ tới, chứ không bao giờ là 24h tới.


– Bởi vậy 24 giờ cũng là cách viết chuẩn nhất nếu muốn gửi cho ai nên viết đúng 24 giờ chứ đừng viết 24h để thể hiện sự chuyên nghiệp hơn.

– Bên mình thì các tên miền đều có cả 2 từ khóa: 24h, và 24 giờ để phục vụ các khách hàng gõ theo các kiểu khác nhau. Có 1 số người thì sẽ gõ: cty 24h, cong ty 24h, cty 24 gio, cong ty 24 gio


Liên hệ: [email protected]

Viết một bình luận