70, 26 VÀ 4

Là tỷ lệ các thành tố tạo thành NĂNG LỰC mỗi cá nhân. 26% kỹ năng, 4% kiến thức, 70% …

Read more

MẠNG XÃ HỘI 4.0

1.0: Thời đại chat Yahoo với nick. Ảo tung chảo và vô bổ với đa số người dùng. 2.0: Thời …

Read more

HỌC LÓM

Mình là vua học lóm, cam đoan với bạn. Có thể nói mình làm được nhiều thứ, nhưng chỉ có …

Read more