VỐN TỰ CÓ

Ngẫm lại, cái món này ai cũng có, ai cũng bán được. Cũng không sợ cụt vốn, hình như càng …

Read more

HỌC LÓM

Mình là vua học lóm, cam đoan với bạn. Có thể nói mình làm được nhiều thứ, nhưng chỉ có …

Read more

NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Ngày xửa ngày xưa, cái ngày loài người chưa có internet. Kiến thức nằm trong những thư viện nhuốm màu …

Read more