Hiển thị các bài đăng có nhãn GOOGLE. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn GOOGLE. Hiển thị tất cả bài đăng

BỎ NGAY CÁI SUY NGHĨ LÀM BLOG/WEBSITE VỆ TINH ĐI?

Đã làm Blog/Website là phải làm Blog/Website chính, không có chuyện làm VỆ TINH hay Blog/Website PHỤ gì đó này nọ cả. MÀ CHÚNG TA CẦN PHẢI...

70, 26 VÀ 4

Là tỷ lệ các thành tố tạo thành NĂNG LỰC mỗi cá nhân. 26 % kỹ năng, 4 % kiến thức, 70 % thái độ ( theo UNESCO ). KIẾN THỨC : Là những điề...
Advertisement