Tên miền cấp cao mới – những gì cần lưu ý

Làm thế nào để tránh những vấn đề với các tên miền cấp cao mới

Một trong những nỗ lực tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử Internet đã diễn ra từ tháng 3 năm 2013. Trước đó, các trang web được chia thành một số giới hạn các tên miền cấp cao chung (TLDs) như .com hoặc .info, và quốc gia cụ thể Các tên miền như .co.uk hoặc .us. Điều này đã thay đổi sau khi hàng trăm kết thúc miền mới được khởi chạy. Ngay cả khi đến lượt thiên niên kỷ, rõ ràng là hệ thống hiện tại không phát triển cùng tốc độ nhanh như internet. Sau nhiều năm đi qua lại về vấn đề này, Tập đoàn Internet về Gắn tên và Số lượng (ICANN) cuối cùng đã quyết định và thư giãn việc phân bổ địa chỉ.

Tổ chức phi lợi nhuận này có trụ sở tại Los Angeles, California, được ủy thác phân bổ tên miền kể từ những năm 1990. Quyết định mở rộng các tùy chọn tên miền TLD đã được thực hiện vào mùa hè 2011. Việc đưa ra dần dần các TLD chung chung nên làm giảm thị trường tên miền và cho phép người dùng đăng ký các địa chỉ internet ngắn và chính xác mặc dù nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai. Kết quả là việc đưa ra một giai đoạn ứng dụng, trong đó có thể chấp nhận các gợi ý cho kết thúc địa chỉ mới. Mỗi thuật ngữ về mặt lý thuyết là một lựa chọn miễn là nó tuân theo các hướng dẫn của ICANN. Sự tự do này dẫn tới các đề xuất gây tranh cãi như .guru, .sucks, và .wtf cũng như các đề xuất dài khác.

Hạn chế khi đăng ký

Quyết định của ICANN để nới lỏng phân bổ địa chỉ đã được chứng minh là phổ biến. Chỉ vài tháng sau khi người dân gặp phải quyết định này, họ đã chuyển sang các văn phòng hành chính với đơn của họ, bao gồm các doanh nghiệp, thành phố và cộng đồng cũng như các tổ chức phi lợi nhuận. Các đề xuất bao gồm các tên miền nhãn hiệu như .apple hoặc .bmw, tài liệu tham khảo khu vực như .nyc và .boston, cũng như các thuật ngữ chung như .love, .blog và .shop. Nhưng giữa lúc vui mừng về sự tự do mới được tìm thấy này, có lo lắng về việc liệu các công ty cạnh tranh hoặc các nhà phê bình đã sở hữu phần kết thúc mà bạn muốn cho tên thương hiệu, dòng sản phẩm hay phân khúc kinh doanh của bạn.

Tổ chức được quảng cáo bởi ICANN như là một cơ quan đăng ký tên miền, cuối cùng chịu trách nhiệm quyết định sự có sẵn của một miền kết thúc và các hướng dẫn sử dụng. Kết quả là một cuộc thảo luận kéo dài, theo đó các bên liên quan khác nhau đã xác nhận một số tên miền cấp cao nhất cho chính họ và do đó cố gắng ngăn chặn những người khác sử dụng chúng. Trong số các tên miền cấp cao mới, bạn có thể tìm thấy nhiều kết thúc tên miền mà người dùng cá nhân chưa cung cấp hoặc chỉ được cung cấp sẵn có hạn chế. Ví dụ: bao gồm nTLDs thương hiệu. Một số khác được trao cho một số bên liên quan hoặc các tổ chức phi lợi nhuận sau khi có đơn xin cộng đồng. Kết thúc khu vực, mặt khác, chỉ có thể được sử dụng cho các trang web có thực sự có cái gì để làm với địa lý nơi họ được đặt tên theo sau.

Thương hiệu nTLDs: các tên miền thương hiệu bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận có mục đích sử dụng độc quyền bởi các chủ sở hữu thương hiệu. Với việc mở rộng không gian tên TLD, rất nhiều doanh nghiệp đang nắm bắt cơ hội để mua giấy phép sử dụng phần kết quyền sở hữu độc quyền. Khoảng một phần ba các ứng dụng được xử lý bởi tài khoản ICANN dành cho các doanh nghiệp và tổ chức muốn đăng ký tên miền của chính họ làm quản trị viên. Điều này bao gồm các công ty như Apple, Google và BMW. Khi đăng ký tên miền thương hiệu, nhiều doanh nghiệp không chỉ nghĩ đến lợi ích của TLD cá nhân. Sự phiền toái này đã thu hút các doanh nghiệp đăng ký tên miền riêng của họ. Vì các nhà cung cấp dịch vụ thông thường không được cung cấp bởi các nTLDs thương hiệu,
Kết thúc miền với tình trạng CPE: ICANN đã giới thiệu “đánh giá ưu tiên của cộng đồng” (CPE) cho phép các bên liên quan bảo vệ sự kết thúc phổ biến đối với các tập đoàn lớn. Nếu đơn đăng ký của cộng đồng được gửi cho ICANN, nó được ưu tiên hơn các ứng dụng thông thường. Điều này chỉ có thể xảy ra khi người nộp đơn có thể chứng minh rằng phần lớn cộng đồng bị ảnh hưởng hỗ trợ việc áp dụng cho tên miền. Quá trình này không thành công với mỗi đương đơn.

Một danh sách các ứng dụng hiện tại và đã hoàn tất cũng như các đơn xin từ chối có thể được tìm thấy trên trang web ICANN . Chủ sở hữu trang web thường tạo các tên miền có trạng thái CPE sẵn có khi họ là một phần của cộng đồng hoặc là một ngành công nghiệp cụ thể. Đây là cách. Khách sạn kết thúc chỉ tập trung vào các khách sạn, chuỗi khách sạn, các hiệp hội khách sạn, Và các tổ chức tiếp thị khách sạn. Để ngăn chặn tên miền của chính bạn bị chặn hoặc để tránh tranh chấp pháp lý, người dùng nên kiểm tra các miền cộng đồng có liên quan trước để xem họ có đáp ứng các yêu cầu cần thiết không.

Các nTLDs khu vực: các lĩnh vực có tài liệu tham khảo khu vực đã trở nên rất thành công trong vài năm gần đây. Các kết thúc miền mới như .nyc và .boston cung cấp lợi ích của việc đưa ra đề xuất trong một ngữ cảnh khu vực, cho phép chủ sở hữu trang web trực tiếp giải quyết được độc giả mong muốn. Để đăng ký một tên miền nTLD, các chủ trang web thường phải chứng minh rằng họ có một nơi cư trú hoặc một doanh nghiệp đã đăng ký trong khu vực thích hợp. Điều này giúp bảo vệ chống lại nTLD đang bị lạm dụng. Thường có thể đăng ký một tên miền thông qua một ủy viên địa phương đang hoạt động như một người đăng ký cho chủ sở hữu thực tế.

Tranh cãi khi phân bổ các tên miền cấp cao mới

Khách hàng phải trả một khoản phí hàng tháng để đăng ký tên miền. Cung cấp các hậu tố địa chỉ là một hoạt động có lợi cho các quản trị viên của các NTLDs phổ biến. Có rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận muốn đặt một số tên miền mới cho chính họ. Những nỗ lực của các doanh nghiệp cá nhân để chiếm nTLDs nói chung là thương hiệu là một yếu tố bổ sung mà có thể dẫn đến xung đột. Các hướng dẫn của ICANN về cơ bản loại bỏ việc sử dụng các thuật ngữ ngôn ngữ chung. Trong quá khứ, các quyết định của cơ quan hành chính là nguồn gây kích ứng.

Amazon không may mắn với thương hiệu riêng nTLD

Việc kinh doanh qua thư trực tuyến, Amazon, đã không có nhiều may mắn khi đăng ký tên miền riêng của mình. Khi đăng ký kết thúc .amazon, doanh nghiệp phải gửi đơn kháng cáo của các quốc gia có chung biên giới với rừng mưa nhiệt đới: Brazil và Peru. Các quốc gia này dự định sử dụng kết thúc này để thông báo cho mọi người về các vấn đề môi trường liên quan đến sông Amazon và các quyền của người bản địa. Liên minh nhấn mạnh rằng ICANN đưa ra các loại bảo hộ đặc biệt về địa lý .

NTLDs có vấn đề

Trong số các NTLDs tự do có sẵn, có một số lựa chọn có thể chứng minh được nền tảng màu mỡ cho các tranh chấp pháp lý. Đây là các phần kết cuối miền có khả năng làm phỉ báng các doanh nghiệp, thương hiệu hoặc cá nhân. Những điểm nhấn trong báo cáo phương tiện truyền thông bao gồm .sucks, .porn, và .wtf. Để ngăn chặn các lệnh cấm phát hành, chủ sở hữu trang web nên thận trọng khi sử dụng kết thúc miền như vậy.

.sucks – một đuôi tên miền gây phiền

‘Điều này sucks’ thường được sử dụng để bày tỏ sự bất mãn về một người hoặc một trường hợp. Nhà khai thác tên miền Vox Populi thấy miền .sucks là cơ hội cho các doanh nghiệp thiết lập một cuộc đối thoại với khách hàng và người tiêu dùng. Chủ sở hữu nhãn hiệu sợ rằng các tên miền này sẽ được sử dụng cho các mục đích phỉ báng và cố gắng ngăn chặn chúng khỏi bị phát hành thông qua đăng ký phòng thủ . Một hành vi tương tự có thể được quan sát trong số những người nổi tiếng. Ca sĩ, Taylor Swift, rõ ràng là người sở hữu tên miền .sucks có chứa tên của cô ấy cũng như .porn tương đương như một biện pháp phòng ngừa. Các nhà phê bình buộc tội các nhà cung cấp kết thúc miền tẩy chay như vậy do giá đăng ký cao mà họ yêu cầu.

Tại sao việc đăng ký phòng thủ là không cần thiết

Các phần cuối của tên miền như .sucks, .wtf và .porn chỉ là vấn đề khi được sử dụng cùng với thương hiệu hoặc tên chính xác. Mặc dù một trang web như www.monday.sucks là hoàn toàn vô hại, một trang web như www.brand-name.sucks có thể làm hỏng thương hiệu của thương hiệu nếu trang web không được vận hành bởi chính thương hiệu. Công ty không nhất thiết phải tự đăng ký địa chỉ để bảo vệ quyền của thương hiệu. ICANN có hai phương pháp hiệu quả cho việc này: Thương hiệu Clearinghouse (TMCH) và Uniform Rapid Suspension (URS), bảo vệ chống lại việc đăng ký bất hợp pháp tên miền. Clearinghouse Nhãn hiệu phục vụ như một thanh ghi chính giữa nơi thương hiệu có thể được ghi lại. Nếu một tên miền cấp cao hoặc cấp 2 mới được đề xuất phù hợp với một tập dữ liệu hiện có trong sổ đăng ký, Chủ sở hữu thương hiệu thích hợp sẽ được thông báo. Chủ sở hữu thương hiệu có thể bị treo các địa chỉ internet thông qua đình chỉ nhanh chóng đình chỉ nếu có ai đó cố gắng đăng ký một tên miền tương tự hoặc lạm dụng quá trình đăng ký.

Xem thêm nhiều hơn tại chuyên mục: #TÊN MIỀN

Viết một bình luận