CHỌN CỦ KHOAI VÀ CỦ VÀNG?

Trong một lần nói chuyện với sinh viên, mình hỏi các bạn trẻ, nếu em cho một người sống suốt đời trong rừng sâu một củ khoai và một củ vàng, họ sẽ lấy củ nào?

Đáp ngay, củ khoai. Vì sao? Khoai ăn được. Lấy vàng cũng chẳng biết để làm gì, một bạn khác bổ sung.

Vâng trong cuộc sống của mỗi người, rất nhiều lần chúng ta chọn củ khoai, chỉ vì không biết giá trị của củ vàng, điều đó cũng bình thường. Tuy nhiên thật là đáng tiếc nếu chúng ta đã được nghe về giá trị của củ vàng nhưng vẫn chọn củ khoai, vì những lợi ích trước mắt.

Trong thời đại ngày nay, theo quan điểm cá nhân, những kiến thức kỹ năng về quản lý thời gian, xây dựng các mối quan hệ, xây dựng thương hiệu cá nhân, thái độ trong năng lực,… Là những củ vàng.
Khoai có quan trọng không? Tối cần thiết chứ, không có khoai là chết chắc, cho dù bạn có ngồi trên đống vàng. Có vàng cũng phải mua khoai để ăn cơ mà. Điểm KHÁC NHAU là bạn có thể có khoai ( kiến thức chuyên môn ) bất cứ lúc nào và khi nào bạn cần. Khoai không còn khan hiếm như ở thế kỷ trước, để bạn phải tích trữ khoai thay vì tích lũy vàng.

Ngày nay nếu bạn chỉ có những kiến thức chuyên môn mà không biết quản lý thời gian để làm việc đạt hiệu quả cao. Không có thương hiệu cá nhân, không có những mối quan hệ. Bạn chỉ có thể kiếm đủ sống thôi. Thế có phải là những củ khoai để nuôi sống ta hàng ngày không? Tồn tại thì được. Giàu có, phát triển thì không.

Trong cuộc sống, những người đi đầu là những người nhìn thấy trước giá trị của những củ vàng, những người nhìn thấy trước giá trị của tương lai ( dễ hiểu nhất là trong BĐS ). Nhiều người chúng ta không thấy được những điều đó cũng bình thường. Thế nhưng, nếu ai đó nói với bạn, đó là vàng đấy, bạn có quan tâm không, hay bạn cancel!

Thương hiệu cá nhân ư? Bạn có muốn một thương hiệu cá nhân như thương hiệu cá nhân của diễn giả không?

Xem thêm: SINH VIÊN VÀ CHIẾC CHÌA KHÓA VÀNG

Xem thêm: VÀNG TRONG ĐẤT

Viết một bình luận