Tìm kiếm nguồn gốc HÌNH ẢNH ĐÃ TẢI XUỐNG HOẶC BẤT KỲ 1 ẢNH TƯƠNG TỰ trên GOOGLE IMAGES

Có bao giờ bạn tải xuống 1 hình ảnh nào đó trên máy tính hoặc điện thoại từ Google, rồi sau đó bạn không thể gõ từ khóa nào trùng để tìm kiếm lại nguồn gốc của chiếc ảnh đó chưa.


Bài viết này giúp bạn tìm lại nguồn gốc của hình ảnh đã tải trên Google.


Bước 1:


Truy cập: >>> Trang tìm kiếm hình ảnh của Google tại đây: (https://images.google.com)


Như hình ảnh dưới đây.


Tìm kiếm nguồn gốc HÌNH ẢNH ĐÃ TẢI XUỐNG HOẶC BẤT KỲ 1 ẢNH TƯƠNG TỰ trên GOOGLE IMAGES


Bước 2:


Click rê chuột bấm vô cái khung hình vuông máy ảnh như hình mũi tên trên ảnh.


Bước 3:


Click rê chuột bấm vô dòng chữ Tải ảnh lên như mũi tên chỉ trên hình ảnh.


Tìm kiếm nguồn gốc HÌNH ẢNH ĐÃ TẢI XUỐNG HOẶC BẤT KỲ 1 ẢNH TƯƠNG TỰ trên GOOGLE IMAGES


Bước 4:


Click rê chuột vô dòng chữ Chọn tệp như mũi tên trên hình ảnh.


Bước 5:


Chọn hình ảnh trên thư mục máy tính ở destop hay là dowload hay ổ cứng lưu ảnh, chọn ảnh cần tìm là xong.ĐỐI VỚI TÌM KIẾM TRÊN ĐIỆN THOẠI


Đầu tiên cần truy cập vào Google trên điện thoại


Sau đó nhìn lên trên góc phải của màn hình bấm vô cái hình ba chấm ( : )


Sau đó bấm vô mục Trang web cho máy tính (ở gần cuối)


Rồi sau đó thực hiện thao tác từng bước 1 như hướng dẫn từ đầu ở trên.


Nếu có gì thắc mắc hay chưa hiểu hãy gửi email: [email protected], sẽ giải đáp. Tạm biệt!

Viết một bình luận