Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

24 & 24

Tìm kiếm TÊN MIỀN trên GOOGLE DOMAINS


Bước 1:


Truy cập: >>> Trang chủ Google Domains tại đây (https://domains.google/intl/vi_vn)


Sẽ hiện ra như ảnh


Bước 1:  Truy cập: >>> Trang chủ Google Domains tại đây (https://domains.google/intl/vi_vn)  Sẽ hiện ra như ảnh   Bước 2:  Sau đó nhập tên miền của bạn cần tìm vào ô tìm kiếm tên miền mới như trên hình.  Bước 3:  Xem video thực tế:  Nếu có gì thắc mắc hay chưa hiểu có thể gửi email: 24va24@gmail.com, mình sẽ trả lời giúp. Tạm biệt!

Bước 2:


Sau đó nhập tên miền của bạn cần tìm vào ô tìm kiếm tên miền mới như trên hình.


Bước 3:


Xem video thực tế:
Nếu có gì thắc mắc hay chưa hiểu có thể gửi email: 24va24@gmail.com, mình sẽ trả lời giúp. Tạm biệt!