SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CÓ CẦN LÀM THƯƠNG HIỆU TRƯỚC KHI TUNG RA THỊ TRƯỜNG?

Sản phẩm công nghệ cũng cần có tên ( brand name ), logo, slogan… Tên, logo là thành phần quan trọng của thương hiệu. Đặt tên và làm logo trên cơ sở nào nếu không có một định vị thương hiệu ( brand positioning ) trước đó?

Rồi còn brochure, catalogue, design hình ảnh, nội dung cho phần giới thiệu chào bán ( sales presentation ), rồi thông điệp gì cần nói với khách hàng để giới thiệu sản phẩm mang tên thương hiệu đó? Rồi điểm khác biệt là gì, truyền thông thế nào? Tất cả đều liên quan đến thương hiệu cả, và đều phải chuẩn bị kỹ trước khi tung sản phẩm. Tất nhiên, nếu muốn làm sau thì cũng được, nhưng sẽ không ai hiểu bạn đang bán gì!

Như tôi đã nói, làm thương hiệu không có nghĩa là quảng cáo, PR ầm ĩ, tốn kém hay nói quá sự thật. Làm thương hiệu sơ khởi là điều tối thiểu phải làm trước khi tung sản phẩm ra thị trường, tương tự như tối thiểu phải mặc quần áo, giầy dép khi ra đường vậy!

Mặc quần áo kiểu gì lại phụ thuộc vào chuyện ta muốn định vị mình là ai ( brand positioning ), đối với ai ( target consumer ), làm gì cho họ ( brand mision ), với mong đợi gì ( brand vision ), đi kiểu gì ( brand strategy )…

24 & 24

Viết một bình luận