MARKETING NHƯ HƠI THỞ

Marketing giống như hơi thở. Ta không thể sống nếu chỉ THỞ MỘT LẦN. Hay lâu lâu ta mới thở một lần. Hoạt động marketing phải tiến hành liên tục, chứ không chỉ dựa vào một chiến dịch. Cho dù đó là một chiến dịch marketing tuyệt vời.

Điều hành một doanh nghiệp không đơn thuần chỉ là sản xuất sản phẩm hay cung cấp các dịch vụ tiết kiệm chi phí. “Không có gì xảy ra cho đến khi bạn bán được hàng”.

Bạn sẽ KHÔNG THỂ BÁN một sản phẩm hay dịch vụ nếu KHÔNG AI BIẾT đến chúng.

Nếu bạn đang liệt kê ba yếu tố quan trọng nhất giúp bạn thành công trong kinh doanh, bạn nên đặt marketing ở vị trí đầu tiên trong danh sách đó.

24 & 24

Viết một bình luận