CONTENT NGẮN, KHÔNG KHÓ

Không khó, nếu mong muốn và quyết tâm mãnh liệt để viết ngắn.

Không khó nếu chịu khó luyện tập các kỹ năng:

Vào đề ngay: Vào ngay chủ đề muốn nói. Mạnh dạn cắt những nội dung không liên quan trực tiếp đến chủ đề.

( Ví dụ với content này, rất dễ mở đầu theo cách “Bạn đăng một status để làm gì? Để người đọc đọc. Một status có rất nhiều thông tin quý báu, nhưng người đọc không đọc. Phải chăng là vô nghĩa. Và bạn lãng phí thời gian”. Đoạn mở đầu như vậy không nằm trong chủ đề, làm sao để viết content ngắn. )

Cắt bỏ những từ không cần thiết trong một câu.

( Ví dụ, câu đầu tiên, version 1.0 là “Không khó, nếu bạn có mong muốn và quyết tâm mãnh liệt để viết ngắn“. Thừa hai từ.)

Tìm những tổ hợp từ ngắn hơn đồng nghĩa để thay thế.

( Ví dụ, câu thứ hai, “Không khó nếu chịu khó luyện tập một số kỹ năng sau“. Giảm hai từ ).

Content KPI: Người viết càng thích, người đọc mới thích. Sau khi post, nếu bạn không THÍCH đọc lại đến lần thứ 3, đừng mong người khác đọc. Ngẫm lại xem.

Xem thêm: CONTENT MARKETING VÀ CONTENT BRANDING

Xem thêm: CONTENT NÀO CHO QUÁN ĂN, TRÀ SỮA, CAFE, NHÀ HÀNG, SPA, SALON…

24 & 24

Viết một bình luận