Hướng dẫn cách hạn chế kênh Youtube bị reset kiếm tiền


Chia sẻ TUT hạn chế reset kiếm tiền youtube

Chia sẻ TUT hạn chế reset kiếm tiền. !

Version 1:

Để kênh và GA (Google Adsense) nằm riêng 2 mail khác nhau. Mail GA thì add thêm số điện thoại. Canh giờ quét thì hủy mail của GA (chú ý là hủy mail chứ không phải hủy GA. Khi hủy mail thì tất cả các dịch vụ trong GA bị ẩn theo (kênh, ngày xưa có G+, mail, cloud, GA, Ads…). TUT hủy mail cũng áp dụng ẩn được kênh để làm được 1 số TUT khá hay.

Khi hủy mail GA sẽ “ẩn” thì kênh sẽ chủ động chuyền sang trạng thái bị tắt kiếm tiền. Thì sẽ không bị quét nội dung. Qua giờ quét phục hồi mail lại, kênh bật kiếm tiền lại all tất cả xanh đẹp bình thường.

Version 2:

Cứ trong khung giờ quét thì vào phần Advan của kênh chuyển quốc gia sang các quốc gia không cho kiếm tiền thì sẽ không bị quét reset kiếm tiền. Mình thường chọn áp-ha-kis-tăng. Sau khung giờ quét thì chuyển về Mỹ, Nhật bình thường.

Khung giờ quét: Thường bắt đầu 5AM (GMT+7) , quét tới 6:30AM. Nên chọn biên động rộng hơn 10 phút cho chắc.

Xác nhận lại là 2 TUT này mình đã xài 1 thời gian dài chia sẻ cho bạn nào thông thái mà phát triển thêm.

Viết một bình luận