Về chuyện bắt chó và tiêu hủy chó

Thực ra những quy định của Pháp luật về thú vật, súc vật không phải là mới có, kể cả ở trong nước hay ngoài nước.

Điều này đã được quy định đã lâu, cụ thể là ở Điều 4 Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 4/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Điều 625 Bộ luật Dân sự; Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và mới đây là nghị định 90/2017.

Có nghĩa là một thời gian dài, chúng ta đã có đầy đủ quy định về việc phải quản lý chó, rọ mõm, xích chó và cả bồi thường, bị phạt khi có chuyện xảy ra.

Tóm lại, theo LUẬT thì không được thả rông chó và không được để chó ra đường khi không có rọ mõm và có người dắt.

Đã có quy định từ lâu, chẳng qua người ta chưa làm gắt thôi. Và giờ làm chặt lại thì các con giời mang danh yêu động vật bắt đầu nhẩy dựng cả lên.

Muốn không bị bắt mất chó và bị phạt thì đừng thả rông, và rọ mõm chó lại, đừng để nó gây nguy hiểm cho người khác. Tóm lại là đừng có đứng trên cả Luật pháp.

Thích yêu động vật theo kiểu Tây nhưng lại chỉ muốn học kiểu nửa mùa. Sao không học các họ bảo vệ tính mạng của con người bằng cách bắt và tiêu hủy những con chó chạy rông, không rọ mõm để tránh gây họa cho con người. Bằng cách đó, cả người và động vật đều được bảo vệ.

Viết một bình luận