TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU KHỞI NGHIỆP

Một thương hiệu khởi nghiệp cần có một tầm nhìn ( vision ) hay không? Câu trả lời là không nếu bạn không quan tâm nó sẽ đi về đâu. Câu trả lời là có nếu bạn có một khát vọng đưa nó trở thành một thương hiệu được nhiều người biết đến ở một mức độ nào đó.

Tầm nhìn có thể chỉ là một thương hiệu nhỏ quanh quẩn trong một con hẻm hẹp ( ví dụ, bạn mở một quán cháo vịt mang tên Thị Nở trong con hẻm nhà bạn và bạn chỉ có mong muốn bán nó suốt đời ở đây ). Nhưng tầm nhìn cũng có thể là một thương hiệu lớn được biết đến trên toàn quốc ( ví dụ, bạn có ước mơ xây dựng một chuỗi quán cháo vịt mang thương hiệu Thị Nở trên toàn quốc ). Tầm nhìn sẽ quyết định điều gì? Vì sao đặt vấn đề có tầm nhìn cho một startup nhỏ xíu với một thương hiệu nhỏ xíu vừa mới ra đời?

Câu trả lời hết sức đơn giản. Tầm nhìn sẽ quyết định chiến lược của bạn; chiến lược sẽ quyết định con đường mà bạn phải chọn để đi trong lâu dài; và con đường sẽ quyết định số vốn và các nguồn lực khác bạn sẽ cần cho nó theo từng giai đoạn phát triển.

Nếu tầm nhìn của bạn chỉ là một quán cháo vịt nhỏ trong một hẻm nhỏ suốt đời, chiến lược và nguồn lực bạn cần sẽ khác. Nếu tầm nhìn là một chuỗi cháo vịt toàn quốc hay toàn cầu, toàn bộ chiến lược và nguồn lực sẽ khác. Cần lưu ý thêm, tầm nhìn cũng sẽ quyết định tên gọi của thương hiệu ( brand name ) đấy!

Quyền lựa chọn thuộc về bạn. Và bạn đừng nhầm lẫn tầm nhìn ( lâu dài ) với mục tiêu ngắn hạn ngay trước mắt. Đừng nhầm lẫn mà nghĩ rằng tôi chỉ có một số vốn 5, 10 triệu trước mắt thì làm sao tôi dám mơ một chuỗi cháo vịt toàn quốc hay toàn cầu? Tầm nhìn, ước mơ không phải đóng thuế và không phụ thuộc vào thực trạng thiếu thốn của hiện tại. Ước mơ, tầm nhìn, hay hoài bão giúp ta có định hưóng để vạch ra một lộ trình lâu dài để thực hiện nó với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

24 & 24

Viết một bình luận