Tên miền là gì? Các khái niệm cơ bản về tên miền

Mỗi máy chủ web được xác định thông qua một mã số duy nhất được gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ này cho phép các trình duyệt nói chuyện với các máy chủ cụ thể để truy cập nội dung trang web. Người sử dụng Internet thường không bao giờ nhìn thấy những chuỗi số và không thực sự cần phải một trong hai: địa chỉ IP như 93.184.216.34 không phải là đặc biệt dễ nhớ và cũng có thể dễ bị lỗi chính tả. Khi đăng nhập vào một trang web, một phương pháp chữ và số được sử dụng cho địa chỉ: Tên miền.

Tên miền là gì?

Miền là một tên duy nhất trên toàn thế giới và rõ ràng cho một phần được định nghĩa hợp lý của internet; Một trang web, ví dụ. Tên miền xuất hiện ở dạng này:

www.24AND24.com

Một miền là một phần thiết yếu của một nguồn tài nguyên thống nhất (URL) và chỉ ra nơi mà một tài nguyên web có thể được tìm thấy trong một hệ thống tên miền có cấu trúc có cấu trúc (DNS). Máy chủ tên có trách nhiệm dịch tên miền thành địa chỉ IP. Các máy chủ web chuyên biệt sau đó được ủy thác giải quyết địa chỉ IP. Quá trình này hoạt động tương tự với dịch vụ hỗ trợ thư mục: Người dùng viết tên miền www.24AND24.com vào thanh tìm kiếm của trình duyệt và yêu cầu sau đó được gửi đến máy chủ tên tương ứng. Khi đến www.24AND24.com sau đó được lấy ra từ cơ sở dữ liệu và địa chỉ IP được gửi đi được truyền đến trình duyệt.

Cấu trúc miền

Một tên miền hoàn chỉnh được gọi là tên miền đủ điều kiện (FQDN). FQDN nêu rõ vị trí chính xác của một máy tính mục tiêu trong hệ thống cây của hệ thống tên miền và được tạo thành từ hai phần: tên máy chủ lưu trữ và tên miền.

Lưu ý rằng tên miền đủ điều kiện là khác nhau với địa chỉ internet trong sử dụng hàng ngày ở chỗ chúng kết thúc bằng một khoảng thời gian. Điều này là do cấu trúc phân cấp của hệ thống tên miền và kết quả là, các tên miền được phân loại từ mức cao nhất và kết thúc với nhãn gốc.

Tên miền cấp ba Tên miền cấp hai Tên miền cấp cao nhất Nhãn gốc

Từ phải sang trái, cấu trúc ví dụ miền như sau: Nhãn gốc, tên miền cấp cao nhất (TLD), tên miền cấp hai (SLD) và tên miền cấp ba. Thậm chí có 4 phần. Về nguyên tắc, tên miền có thể chứa các tên miền phụ khác bên dưới tên miền cấp ba.

Nhãn gốc

Cấp đầu tiên của Hệ thống tên miền được gọi là nhãn gốc, hoặc nhãn không hợp lệ. Nhãn gốc của một FQDN được định nghĩa là trống rỗng và thường không xuất hiện với người dùng trực tuyến. Các mục trên máy chủ tên và hồ sơ tài nguyên phải tồn tại dưới dạng các FQDN hoàn chỉnh và theo sau một khoảng thời gian sau tên miền cấp cao nhất

Tên miền cấp cao nhất (TLD)

Vì miền gốc được định nghĩa là các miền trống, các tên miền cấp cao nhất đại diện cho mức độ phân giải tên cao nhất. TLD được quản lý bởi các trung tâm thông tin mạng (NIC). Các tác vụ mà NIC phải thực hiện bao gồm việc vận hành máy chủ tên và phân bổ các tên miền cấp 2 bên dưới TLD. IANA (Cơ quan Quản lý Số Được Cấp Internet), một bộ phận của ICANN quản lý internet trung tâm, phân biệt giữa hai nhóm chính của các tên miền cấp cao nhất:

TLD chung như .com và .net, và các TLD theo quốc gia cụ thể như .us hoặc .co.uk. Một số TLD chung được vận hành như các tên miền cấp cao được tài trợ từ các nhóm sở thích hoặc doanh nghiệp đặc biệt. Việc đăng ký một tên miền có thể được kết hợp với các yêu cầu hoặc điều kiện đặc biệt. Vì tên miền cấp cao xuất hiện dưới dạng phần cuối cùng của tên miền nên chúng thường được gọi là ‘miền kết thúc’. Về miền ví dụ, phần kết thúc .com tương ứng với tên miền cấp cao nhất.

Tên miền cấp hai (SLD)

Tên miền cấp hai là tên tự do được chọn bên dưới tên miền cấp cao nhất . Một ví dụ là ví dụ trong com namespace. Việc phân bổ SLDs luôn được thực hiện song song với TLD cao cấp. Một đăng ký khu vực tư nhân do NIC công nhận thường có trách nhiệm phân bổ tên cho mục đích kinh doanh cho khách hàng.

Miền cấp ba

Các tên miền ở cấp độ thứ ba được biết, tất nhiên, là các tên miền cấp ba. Trong một FQDN, chúng được đặt ở phía trước của tên miền cấp hai. Bằng cách bao gồm tên miền cấp ba, bạn có thể xác định địa chỉ phụ , tách các phần khác nhau khỏi nhau. Chủ sở hữu tên miền có khả năng cung cấp các trang đích, dịch vụ hoặc máy chủ khác. Tên chung của tên miền cấp ba là www cho các dịch vụ web, m cho các dịch vụ di động, thư, imap, hoặc pop3 cho các máy chủ thư cũng như các mã quốc gia khác nhau cho các dịch vụ ngôn ngữ cụ thể. Một ví dụ rõ ràng là bách khoa toàn thư trực tuyến, Wikipedia. Trang web có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác nhau nhờ vào miền cấp ba:

Tên miền cấp ba Tên miền cấp hai Tên miền cấp cao nhất Spezieller Pfad auf dem Server

En . Wikipedia . Tổ chức / Wiki / Main_Page

Es . Wikipedia . Tổ chức / Wiki / Main_Page

Trang chủ tiếng Anh có thể được truy cập khi sử dụng tên miền cấp ba en. Bằng cách sử dụng de bạn sẽ được dẫn đến trang chủ bằng tiếng Đức. Một tên miền cấp ba cũng cung cấp cho các công ty cơ hội cho thấy rằng họ có chi nhánh tại các vị trí khác nhau và muốn cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm được nhắm mục tiêu theo vùng trên một trang web riêng biệt trong cùng một tên miền cấp 2 (ví dụ tên công ty).

Các tên miền cấp ba thường được gọi là ‘tên miền phụ’. Thuật ngữ này không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực cấp ba

Tên miền phụ là gì?

Tên miền phụ là tên miền nằm dưới một tên miền khác trong hệ thống phân cấp DNS, và do đó, mọi miền bên dưới TLD là một tên miền phụ. Mặc dù SLD trong cấu trúc miền đại diện cho một tên miền phụ của TLD, tên miền thứ ba của SLD sẽ đảm nhận vai trò của một tên miền phụ. Một lợi thế của một tên miền phụ là chúng có thể được sử dụng để phân loại một miền một cách hợp lý. Như được minh họa bằng ví dụ Wikipedia, miền cấp ba có một ý nghĩa đặc biệt. Các tên miền phụ ở dưới mức ba cũng có thể.

24 & 24

Viết một bình luận