CON ĐƯỜNG DÙ SAI CŨNG VẪN LÀ CON ĐƯỜNG

Chỉ khi nào bạn không còn nước mắt để khóc bạn mới thấy con đường sai vẫn là con đường… dẫn đến địa ngục.

Khi xác định con đường đi, nên nhớ, “sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực“. Khi bạn chưa lựa chọn đúng con đường để đi, một sự nỗ lực để đi trên một con đường sai lầm chỉ làm cho bạn ngày càng xa đích đến.

Trong công việc hàng ngày, nên nhớ “Làm đúng việc quan trọng hơn làm việc đúng“. Chọn đúng việc để làm là ưu tiên hàng đầu. Sau đó mới đến làm việc đã chọn một cách đúng đắn.

Câu nói trên có thể là để động viên các bạn trẻ hãy hành động và đừng chần chừ do dự. Tuy nhiên bạn nên nhớ “Thất bại KHÔNG PHẢI là mẹ thành công“. Mẹ luôn yêu thương con, nhưng thất bại nhiều sẽ giết chết thành công.

Mời các bạn đọc bài viết: THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG – HIỂU THẾ NÀO?

Cố gắng tìm con đường ĐÚNG. Và khi chưa biết đi đường nào, hãy rèn luyện “THỂ LỰC“. Đó là những năng lực nền cần thiết cho bất kỳ con đường nào. Và thử nghiệm để tìm ra con đường thích hợp. Đừng đạp hết ga, để khi bạn phát hiện đi sai đường, muốn quay lại thì đã hết xăng!

P/S: Các bạn trẻ nếu không hiểu đúng về nó có thể có những hành động dẫn đến những sai lầm rất khó sửa chữa.

24 & 24

Viết một bình luận