THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG – HIỂU THẾ NÀO?

Thất bại là mẹ thành công? Có thành công nào chỉ được đẻ ra từ toàn thất bại không? Thất bại chỉ đẻ ra… thất bại thôi. Thành công là tập hợp của một chuỗi những thành công nhỏ hơn và những lần vượt qua thất bại.

Không có con đường hoàn hảo, cho dù bạn có dành cả cuộc đời để đi tìm. Để đạt được thành công chắc chắn bạn phải đương đầu với những khó khăn. Và trong cuộc chiến đó, có khi bạn thành công, đôi khi thất bại. Thất bại và đứng dậy đi tiếp.

Tuy nhiên, những thất bại không mang lại thành công. Và thất bại nhiều lần sẽ giết chết thành công, vì hết nguồn lực, hết dũng khí để đứng lên. Thực tế là vậy, đừng ảo tưởng mình mạnh mẽ như thần Hercules!

Thất bại như hòn đá trên đường. Tránh được thì tránh, cùng lắm mới phá đá mở đường. Đừng lao đầu vào đá.

Người thành công là người biết tránh được nhiều thất bại nhất, chứ không phải người thành công là người gặp nhiều thất bại nhất.Nhé bạn! Những người gặp nhiều thất bại nhất, bạn không biết họ đâu, vì họ bại rồi.

Nếu nói thất bại là mẹ thành công, bạn có mong như mong mẹ đi chợ về không nào? Thật lòng nhé.

24 & 24

Viết một bình luận