SAO KHÔNG LÀ VĨ ĐẠI

Công ty vĩ đại không phải là những công ty quy mô hàng tỷ hay hàng chục tỷ đô. Có thể chỉ là một SME tăng trưởng cao và ổn định trong một thời gian dài, như thế đã là vĩ đại ( theo định nghĩa từ một quyển sách nổi tiếng ).

Một công ty tồn tại và phát triển không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm và thu về lợi nhuận. Để tồn tại và phát triển, một công ty cần những nền móng vững chắc như văn hoá doanh nghiệp, các giá trị cốt lõi, hoạch định chiến lược… vv. Và rất nhiều tác vụ khác nhau, xây dựng thương hiệu, marketing, sales, tài chính, nhân sự, R&D…vv.

Kinh doanh không thể tính bằng năm. Kinh doanh đi cùng với quá trình học hỏi và tích lũy liên tục trong suốt cả quá trình. Không một trường học hay một khoá học nào có thể đào tạo ra một CEO ( giám đốc điều hành ) đích thực để có thể lèo lái thành công một doanh nghiệp chỉ từ sách vở và lý thuyết. Bạn phải trải nghiệm và liên tục hoàn thiện.

24 & 24 có những người Thầy có thể đồng hành cùng bạn trên con đường trở thành vĩ đại. “Đồng hành” bởi vì bạn không thể học hỏi tất cả những kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh ở tầm cao chỉ qua một vài khoá học hay trong một thời gian ngắn. Trong ngôi nhà tử tế này có những “ngon lửa không tắt” kiên trì đồng hành cho đến khi bạn trở thành một nhà quản lý, kinh doanh dày dạn.

Chỉ có ở đây, trong ngôi nhà 24 & 24, có những CEO đích thực, quản lý cấp cao, của các tập đoàn lớn, đủ TÂM – TẦM – TÀI và những trải nghiệm thực tế để chia sẻ từ những vấn đề tổng thể đến kinh nghiệm giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tế từ những môi trường đỉnh cao.

Việt nam có nhiều doanh nhân lớn, tuy nhiên những người như thế vẫn đang tập trung cho công cuộc kinh doanh của mình. Chỉ có ở đây, 24 & 24, bạn mới tìm thấy một người Thầy lớn. Đồng hành cùng bạn trong sứ mệnh đào tạo những CEO vĩ đại cho những doanh nghiệp trở thành vĩ đại. Và vì thế, sao bạn không là vĩ đại nhỉ. Sao lại không!

Xem các bài viết tiếp theo tại các chuyên mục:

#THƯƠNG HIỆU

#MARKETING

#STARTUP – #KHỞI NGHIỆP

Viết một bình luận