QUẢN TRỊ HAY QUẢN LÝ? ( CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… )

Có bạn thắc mắc sao tôi rất ít khi sử dụng từ quản trị trong các bài viết của mình. Trong phần Sứ mệnh của 24 & 24, tôi cũng chỉ đề cập đến việc nâng cao năng lực tư duy, năng lực QUẢN LÝ và lãnh đạo ( chứ không phải năng lực quản trị ).

Sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm QUẢN TRỊ CÔNG TY ( tiếng Anh là corporate governance ), và QUẢN LÝ CÔNG TY ( tiếng Anh là corporate management ) là khá phổ biến; và ngay cả ngôn ngữ báo chí hay chủ đề của các diễn đàn hội thảo, nơi có sự tham dự của các chuyên gia, cũng thường hay bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.

Chúng ta cần quản lý công ty hay quản trị công ty? Vì sao Sứ mệnh 24 & 24 này không đề cập đến hai từ quản trị?

Tôi có thể trả lời luôn, với đối tượng chủ yếu là các nhà quản lý từ cấp tổng giám đốc/giám đốc trở xuống ( từ tập đoàn lớn đến cty nhỏ ), thiên về quản lý, điều hành, chúng ta chủ yếu sẽ cần quản lý công ty ( corporate management ) hơn là quản trị công ty ( corporate governance ). Quản trị cty dành chủ yếu dành cho hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, đại hội đồng cổ đông.

Tôi từng đăng bài về quản trị công ty ( corporate governance ) và chủ đề này hoàn toàn khác với quản lý công ty.

Quản trị công ty”, hay “Các nguyên tắc quản trị công ty” ( Corporate Governance Principles – CGP ) đề cập đến những vấn đề nằm ngoài công tác quản lý điều hành thường nhật của một tổng giám đốc và các cấp quản lý trong công ty; và thường tập trung vào những hoạt động liên quan đến khuôn khổ pháp lý, điều lệ công ty, quyền lợi cổ đông ( shareholders ) và các bên liên quan ( stakeholders ), đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, vấn đề minh bạch trong hoạt động công ty… Trong khi đó thì quản lý công ty ( corporate management ) tập trung vào công tác quản lý hoạt động ( operations, chiến lược, mô hình, cơ cấu, marketing, thương hiệu, bán hàng, tài chính, kế toán, nguồn nhân lực, sản xuất, cung ứng, quản lý chất lượng… ). Và sứ mệnh của 24 & 24 này chủ yếu cũng tập trung vào việc hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý ( chứ không phải quản trị ).

Tôi giải thích vậy để các thành viên hiểu mà không thắc mắc là sao chúng ta không mấy khi nói gì về “quản trị” mà chủ yếu chỉ nói về quản lý.

24 & 24 sẽ tập trung vào hỗ trợ thành viên nâng cao năng lực TƯ DUY, năng lực QUẢN LÝLÃNH ĐẠO. Vấn đề “quản trị công ty” vẫn sẽ có những bài viết ( ít thôi ) để các thành viên tham khảo, nhưng đó không phải là mục đích chính của chúng ta!

Viết một bình luận