THÊM TABS CHỨC NĂNG ACCORDION TRÊN AMP BLOG

Các chức năng của tab accordion thường được sử dụng để chia sẻ thông tin hoặc thông tin tài liệu khác, bao gồm cả video, bài viết, hình ảnh và do đó trên thành hai phần, đó là một bài viết có thể được ẩn và hiển thị với chức năng của accordion, nội dung để hoàn chỉnh các văn bản bài viết đó sẽ xuất hiện nếu chúng ta nút nhấn chuột tạo ra.

Thêm chức năng tab Amp HTML trên accordion có thể được thực hiện với các bước mà tôi viết dưới đây.

Những bước đầu tiên

Sao chép mã dưới đây và đặt nó trước thẻ đóng </ head> và lưu mẫu của bạn.

<style amp-custom=”amp-custom”> section[expanded] .show-more {display: none;}section:not([expanded]) .show-less {display: none;} </style>

<script async=”async” custom-element=”amp-accordion” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-accordion-0.1.js”></script>

Bước 2

Thêm phần tử HTML trên blog của bạn hoặc trong thanh bên là lên, sau đó copy và dán đoạn mã dưới đây vào các khu vực chức năng accordion như HTML của bạn.

<amp-accordion>
<section expanded=”expanded”>
<h4>Video</h4>
<p>Silahkan anda ganti dengan tag amp-video.</p>
</section>
<section>
<h4>Images</h4>
<div>Silahkan ganti img dengan amp-img
<code>Tambahkan kode DISINI </code>.</div>
</section>
<section>
<h4>Tab Gambar (Images)</h4>
<figure>
<amp-img src=”https://3.bp.blogspot.com/-5r1hjwkwuIo/WANQjPXA0ZI/AAAAAAAAIKQ/hWFeD4c9exE521hteOUUzX-xR1gC23iVACLcB/s1600/accordion-tab-amp-antoncabon.jpg”
width=”700″
height=”400″
layout=”responsive”
alt=”an image”></amp-img>
<figcaption>Menambahkan fungsi</figcaption>
</figure>
</section>
</amp-accordion>

Hi vọng nó là hữu ích THÊM TABS CHỨC NĂNG ACCORDION TRÊN AMP BLOG và may mắn khi tới được các bạn đọc được nó. Chúc các bạn thành công ! Thanks

Viết một bình luận