CÁCH KIỂM TRA ( CHECK ) TRANG WEB/BLOG ĐÃ CÓ HIỆU LỰC ( LÀ HỢP LỆ ) CÓ GIÁ TRỊ AMP HAY CHƯA?

Làm Thế Nào Để Biết Trang web/Blog đó Là Hợp Lệ AMP Hay Không?

Sau khi bài viết trước tôi đã thảo luận về những gì về AMPlợi thế nếu chúng ta sử dụng mẫu AMP, và cũng như thế nào để dễ dàng Template AMP , thì sau đây chúng tôi sẽ thảo luận về làm thế nào để kiểm tra hoặc biết 1 Website hoặc Blog đã có hiệu lực AMP hay chưa?

Trên thực tế có một số bước bạn có thể làm để có thể xác nhận các trang AMP, và từ tất cả những cách này sẽ tạo ra kết quả chính xác như nhau, vì vậy hãy nói rằng bạn chọn cách được coi là dễ nhất để kiểm tra. ( Khuyến nghị từ tôi )

Dưới đây là cách làm thế nào mà có thể được thực hiện để tìm hiểu xem chúng tôi đã là trang AMP hợp lệ hay chưa hoặc ngược lại:

Check ( kiểm tra ) từ bảng điều khiển trình duyệt phát triển:

1. Mở Maps chuyến đi AMP trong công cụ trình duyệt của bạn.

2. Hãy click chuột phải vào trang và chọn Inspect

3. Hoặc nếu bạn sử dụng Chrome chỉ cần nhấn ctrl + shift + I

4. Nếu sử dụng Mozilla Firefox vui lòng đăng nhập ctrl + shift + Q

6. Các kết quả cho biết nếu trang web của bạn là đã có một giá trị sẽ trông giống như hình dưới đây.

Check ( kiểm tra ) bằng thêm URL trang web

Bằng cách này, nó sẽ được ( kiểm tra ) check dễ dàng hơn trong quan điểm của tôi, bởi vì chúng ta chỉ cần thêm trang web của bạn hoặc blog url của chúng ta để kiểm tra tính hợp lệ của nó, như một ví dụ dưới đây:

https://validator.ampproject.org/#url= THÊM LINK BLOG CỦA BẠN ĐÂY

Thêm url vào như bên dưới đây:

https://validator.ampproject.org/#url= http://www.24and24.com

Nếu url bạn chạy các công cụ trình duyệt, nó sẽ tự động và kết quả sẽ xuất hiện, và nếu blog hoặc trang web của bạn là hợp lệ sau đó kết quả sẽ trông giống như hình dưới đây.

Check ( kiểm tra ) bằng Extention trình duyệt

Bằng cách này bạn có thể làm bằng cách thêm hoặc mengisntall AMP Validator mở rộng trên một máy tính trong trình duyệt của máy tính của bạn.

Đối với trình duyệt Chrome, vui lòng truy cập địa chỉ này AMP Validator Chrome

Cho trình duyệt Opera vui lòng truy cập địa chỉ này AMP Validator Opera

Sau Extention trên đã được cài đặt, mỗi lần chúng tôi ghé thăm một blog đã được sử dụng AMP, vì vậy nếu trang web hoặc blog của bạn là đúng, thì logo hoặc đăng ký gia hạn cài đặt trong trình duyệt sẽ được thắp sáng lên, như ví dụ dưới đây.

Nếu logo là màu đỏ thì là lỗi trang amp.

Trên thực tế có một vài bước nữa mà có thể được thực hiện để xác định tính hợp lệ của trang AMP, nhưng tôi nghĩ rằng ba cách trên là đủ, cuối cùng tôi chúc các bạn may mắn hy vọng và bài viết hữu ích với bạn.

Viết một bình luận