Lương của em bao nhiêu là đủ?

Một trong năm câu hỏi thường gặp nhất và khó trả lời nhất của các bạn khi đi phỏng vấn chính là về vấn đề lương . Ngoại trừ một số công ty t...
Advertisement