NGƯỜI NGHÈO THẤT BẠI ĐỀU BỞI 1 CÁCH HÀNH XỬ: CẢ CUỘC ĐỜI CHỈ NGỒI CHỜ ĐỢI


NGƯỜI NGHÈO THẤT BẠI ĐỀU BỞI 1 CÁCH HÀNH XỬ: CẢ CUỘC ĐỜI CHỈ NGỒI CHỜ ĐỢI


Jack Ma: NGƯỜI KHÓ CHIỀU NHẤT LÀ NGƯỜI NGHÈO


Cho thứ gì miễn phí họ tưởng mình bẫy họ. Nói rằng đó là một khoản đầu tư nhỏ họ lại bảo như thế không thể kiếm được nhiều. Thế bảo họ chuyển sang cái lớn hơn đi họ nói không có tiền.


Bảo họ đây là một ngành kinh doanh truyền thống, họ lại nghĩ chắc sẽ khó lắm. Nói đây là mô hình kinh doanh mới họ lại sợ là đa cấp. Bảo họ mở một cửa hàng họ sẽ nói như vậy không được tự do.


Bảo vậy hãy thành lập một doanh nghiệp mới đi họ nói không có kinh nghiệm. Những người này có một đặc điểm chung là luôn đi hỏi Google, lắng nghe những người có cùng tư tưởng tiêu cực như mình. Họ nghĩ ngợi nhiều hơn cả một giáo sư nhưng lại hành động không bằng một người m.ù.


Kết luận của tôi là:

– Thay vì sợ hãi khiến tim phải đập nhanh hơn tại sao không hành động nhanh hơn.

– Thay vì nghĩ ngợi tại sao không lao vào làm luôn. Những người nghèo thất bại bởi một cách hành xử giống nhau:


CẢ CUỘC ĐỜI HỌ CHỈ NGỒI CHỜ ĐỢI

Viết một bình luận