1 CHIẾC ĐIỆN THOẠI HAY 1 CHIẾC IPAD, MÁY TÍNH BẢNG BẠN CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP VÀO 4 TÀI KHOẢN FACEBOOK

 1 CHIẾC ĐIỆN THOẠI SMARTPHONE HAY 1 CHIẾC IPAD, MÁY TÍNH BẢNG BẠN CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP VÀO 4 TÀI KHOẢN FACEBOOK BẰNG NHỮNG ỨNG DỤNG VÀ TRÌNH DUYỆT UY TÍN.

Thứ 1 là: Ứng dụng Facebook thông thường của Facebook trong phần cửa hàng tải ứng dụng của chiếc smartphone của bạn.

Biểu tượng Facebook và messenger thông thường.

Thứ 2 là: Ứng dụng facebook có tên là facebook lite, bạn có thể tải cả messenger lite trong cửa hàng tải ứng dụng.

Biểu tượng facebook lite

Thứ 3 là: Bạn vào trình duyệt google chrome trên máy của bạn rồi đăng nhập vào facebook.com hoặc fb.com và đăng nhập thêm được 1 tài khoản facebook của bạn nữa.

Biểu tượng trình duyệt google chrome

Thứ 4 là: Bạn vô cửa hàng tải ứng dụng tải trình duyệt Firefox về mãy và đăng nhập được thêm 1 tài khoản facebook nữa.

Biểu tượng trình duyệt firefox

Như vậy là 1 chiếc điện thoại cầm tay bạn có thể sử dụng được 4 nick tài khoản facebook rồi.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bài viết tác giả: CHU BỘ

Viết một bình luận