Cẩn thận khởi nghiệp với nhóm sinh viên trường FTU2 – Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM

Vừa qua mình gặp 1 nhóm sinh viên trường FTU2 với kế hoạch startup về thực dưỡng. Các em ấy làm ăn kiểu gì không hiểu nổi. 1 kế hoạch tầm 20 triệu, các em giao cho mình kế hoạch mình duyêt đầu tư xong, thiết bị cũng mua, chi phí ban đầu cũng giao. Ngày này qua tháng nọ các em cứ hẹn lần hẹn lừa với khá nhiều lí do: Bận học, team chưa đủ người, kế hoạch thay đổi xoành xoạch theo kiểu thích thì hôm nay ta làm thế này, không thích mai ta làm thế khác, hẹn gặp bàn thảo kế hoạch các em không có mặt mà cũng không gọi điện thông báo trước, mình mất công mất việc ở quán đợi các em tới, sau đó liên hệ lại bảo quên không báo lại. Ok coi như trẻ bỏ qua được. Mình cho các em thời gian bắt buộc phải xong kế hoạch là 1/9 phải khai trương cho được, các em đồng ý và kí vào cam kết. Đến hôm nay hẹn qua gặp mình lại 1 lần nữa không qua, và đùn đẩy trách nhiệm cho bạn này bạn kia quên thông báo. Sau đó ra yêu sách là chậm khai trương đến ngày 1/10, nếu không đồng ý thì quit. Ở đâu ra cái thói làm việc như thế nhỉ? không biết trường nào dạy các em làm ăn không cần chữ tín, cam kết xong vi phạm, vậy thì cam kết làm gì?

Muốn kinh doanh đầu tiên phải học được chữ tín, một lần bất tín thì vạn lần bất tin, học 1 trường như thế mà ý thức không có vậy thì sao ra đời làm việc được hả các em?

Viết một bình luận