VÌ SAO CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LẠI QUAN TRỌNG?

Chiến lược kinh doanh cho bạn biết công ty bạn sẽ làm gì, sẽ trở thành như thế nào trong tương lai dài hạn và làm cách nào để đạt được tương lai đó.

Vì vậy, không có chiến lược kinh doanh thì:

– Vận hành công ty sẽ giống như chèo thuyền mà không biết lái thuyền. Thuyền sẽ trôi tự do và không biết đi về đâu.

– Công ty dễ tổn thương trước những thay đổi lớn của thời cuộc. Giống như lái thuyền mà không tính toán thủy triều, đá ngầm… gặp thủy triều xuống hoặc đá ngầm làm cho thuyền mắc cạn.

– Công ty sẽ bị đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh và bị loại khỏi cuộc chơi do cạnh tranh.

Vì vậy, hãy bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc hoạch định chiến lược kinh doanh một cách bài bản. Việc hoạch định chiến lược như thế nào đã được hướng dẫn cụ thể và nhắc đi nhắc lại trong các bài viết của 24 & 24 nhé.

Viết một bình luận