KHÁT VỌNG VÀ ẢO VỌNG

Rất nhiều bạn trẻ không dám nói ra hoài bão ước mơ vì ngại người khác cho rằng mình nổ! Nhiều công ty ngại đưa ra những tầm nhìn lớn vì sợ không với tới.

Khát vọng, tầm nhìn và ảo vọng, mộng mơ cảm giác từa tựa gần nhau nhưng rất khác nhau.

Khi tôi nói tôi muốn du lịch đến những ngân hà xa xôi. Chẳng qua là tôi thả hồn mình mơ mộng. Với khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày nay, chưa có cách nào đi đến những ngân hà xa xôi và trở về trong một đời người.

Khi một bạn trẻ muốn được lên mặt trăng, thì đó hoàn toàn là một khát vọng chính đáng. Vì Nei Armstrong đã từng đặt chân lên mặt trăng, và một sứ mệnh trở thành người Việt đầu tiên lên mặt trăng không phải là bất khả thi.

Khát vọng và ảo tưởng giống nhau. Cả hai đều là những mong muốn, đều ở thì tương lai, đều là những điều không có gì đảm bảo bạn sẽ thực hiện được. Vậy KHÁT VỌNG và ẢO TƯỞNG khác nhau thế nào?

Khác nhau ở HÀNH ĐỘNG. Khi bạn có một mơ ước một hoài bão, và bạn hành động để từng bước đạt được ước mơ thì đó là KHÁT VỌNG, là HOÀI BÃO, là TẦM NHÌN.

Bạn muốn được lên mặt trăng. Ngay hôm nay bạn soạn cho mình một kế hoạch để lên mặt trăng. Chuẩn bị thể lực thế nào? Làm sao để sang Mỹ. Làm sao để vào được NASA? Chương trình tuyển phi hành gia của NASA yêu cầu những gì? Bắt đầu từ một kế hoạch và bước từng bước nhỏ, tập thể lực, rèn luyện ngoại ngữ… vv. Khi đó những ước mơ trở thành HOÀI BÃO. Và không có gì phải xấu hổ khi bạn nói với cả nhân loại, tôi muốn lên mặt trăng!

Cuộc sống mỗi người cần một HOÀI BÃO, một TẦM NHÌN. Để làm chi? Để vẽ một con đường. Một con đường luôn cần ít nhất 2 điểm. Hiện tại và tương lai là hai điểm. Không có tương lai, sẽ không vẽ được con đường. Không có con đường, bạn biết đi đâu!

Vẽ một con đường, lập một kế hoạch, cắm những cột mốc trên con đường đó. Đường xa vạn dặm cũng bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Người có khát vọng, hoài bão khác với người mơ mộng, ảo tưởng ở chỗ, họ đứng lên và đi thay vì ngồi đấy và ngắm sao trời!

24 & 24

Viết một bình luận