Hai Tư và Hai tư viết tắt là ( 24 & 24 )

24 và 24 được dân miền bắc phát âm và gọi như vậy.

Nhưng:

Trong miền nam ( 24 & 24 ) thì họ lại phát âm và gọi là Hai Bốn và Hai Bốn.

Điều đó thể hiện rõ cách gọi giữa Hà Nội ( Thủ đô ) và TP.HCM lại có 2 cách phát âm và gọi con số 24 khác nhau như vậy.

Nhưng nói chung quy là gọi 1 theo 2 cách trên thì đều có thể hiểu nghĩa là 24 & 24 cả.

Đây đúng là thông tin thú vị cho các bạn muốn tìm hiểu và yêu thích về con số 24 phải không nào?
BÀI VIẾT CÓ HỮU ÍCH?

CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN FACEBOOK:

Related Posts