24 LÀ NGUYÊN TỐ GÌ? BẢNG NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ĐẦY ĐỦ

Mọi người ơi… cho mình hỏi 1 chút là:

24 là nguyên tố gì? & tên các nguyên tố hóa học ( Phương Anh )

Câu trả lời của bạn về “24 là nguyên tố gì

Đáp án của bạn là: 24 là nguyên tố hóa học CROM ( CR )

Xem thêm: Bảng danh sách nguyên tố hóa học đầy đủ & thông tin chi tiết bên dưới đây:

1. Nguyên tố này không có nuclit ổn định; giá trị trong ngoặc vuông cho biết số khối của đồng vị tồn tại lâu nhất. Riêng bismut, thori, proactini và urani thì đính kèm nguyên tử khối chuẩn.

2. Cấu tạo đồng vị của nguyên tố này biến động tùy theo mẫu vật địa chất được cung cấp, và biến động đó có thể vượt mức bất định được nêu trong bảng này.

3. Cấu tạo đồng vị của nguyên tố này có thể biến động tùy theo vật liệu thương mại, từ đó dẫn đến giá trị nguyên tử khối bị sai khác rất nhiều so với giá trị trong bảng này.

4. Cấu tạo đồng vị biến động theo vật liệu mặt đất đến mức không đưa ra được con số nguyên tử khối chính xác hơn được.

5. Nguyên tử khố của liti thương mại có thể biến động từ 6,939 đến 6,996 – cần phải phân tích cụ thể từng trường hợp để tìm ra giá trị chính xác hơn.

6. Nguyên tố này không hóa rắn ở áp suất 1 atm. Giá trị được liệt kê trên đây là nhiệt độ mà tại đó heli hóa rắn ở áp suất 25 atm.

7. Nguyên tố này thăng hoa ở áp suất 1 atm.

8. Các nguyên tố siêu urani 99 và trên nữa đều không có trong tự nhiên nhưng có thể sản xuất nhân tạo một số trong số chúng.

9. Giá trị liệt kê ở đây là giá trị nguyên tử khối quy ước phù hợp dùng trong thương mại. Giá trị thực có thể khác đi, tùy thuộc cấu tạo đồng vị của mẫu. Từ năm 2009, IUPAC cung cấp các giá trị nguyên tử khối chuẩn cho các nguyên tố này dưới dạng khoảng giá trị:

Hiđrô: [ 1,00784; 1,00811 ]

Liti: [ 6,938; 6,997 ]

Bo: [ 10,806; 10,821 ]

Cacbon: [ 12,0096; 12,0116 ]

Nitơ: [ 14,00643; 14,00728 ]

Oxy: [ 15,99903; 15,99977 ]

Magiê: [ 24,304; 24,307 ]

Silic: [ 26,084; 26,086 ]

Lưu huỳnh: [ 32,059; 32,076 ]

Clo: [ 35,446; 35,457 ]

Brom: [ 79,901; 79,907 ]

Tali: [ 204,382; 204,385 ]

10
. Độ âm điện dựa theo thang Pauling. Ký hiệu chuẩn: χ

11. Giá trị này chưa được đo lường chính xác, thường là do chu kỳ bán rã của nguyên tố quá ngắn; giá trị trong ngoặc kép chỉ là giá trị ước đoán.

12. Với các thanh sai số: 357+112−108 K.

13. Giá trị ước đoán này là của ununocti thể lỏng, không phải ununocti thể khí.

Chuyên mục: #Nguyento

24 & 24

Viết một bình luận