CỬ NHÂN ĐẠI HỌC LUẬT THẤT NGHIỆP ĐI TRỘM CHÓ… ÔI XEM MÀ ĐẮNG LÒNG…


Buồn cho 1 cử nhân đại học luật quá các bạn, vì thất nghiệp nên anh này đã đi đánh bả trộm chó, mèo khiến chó, mèo nằm chết rải rác khắp đường…

Bằng luật của anh ta đã mang đi cầm cố 25 triệu từ khi các văn phòng luật sư mà anh này làm giải thể khiến anh bị thất nghiệp… !!!

Video từ: Thanh niên

Viết một bình luận