JANUARY VÀ CÁC THÁNG CÒN LẠI TRONG TIẾNG ANH LÀ THÁNG MẤY? TRONG TIẾNG ANH VIẾT NHƯ NÀO?

Câu trả lời của January trong tiếng anh là tháng: 1. ( January từ viết tắt là Jan )

Xem các tháng còn lại khác trong tiếng anh là gì?

February trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 2 ( February từ viết tắt là Feb )

March trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 3 ( March từ viết tắt là Mar )

Aprin trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 4 ( Aprin từ viết tắt là Apr )

May trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 5 ( Không có từ viết tắt )

June trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 6 ( Không có từ viết tắt )

July trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 7 ( Không có từ viết tắt )

August trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 8 ( August từ viết tắt là Aug )

September trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 9 ( September từ viết tắt là Sept )

October trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 10 ( October từ viết tắt là Oct )

November trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 11 ( November từ viết tắt là Nov )

December trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 12 ( December từ viết tắt là Dec )

Xem thêm các ngày trong tiếng anh là gì?

Monday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 2 ( Monday từ viết tắt là Mon )

Tuesday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ 3 ( Tuesday từ viết tắt của Tue )

Wednesday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 4 ( Wednesday từ viết tắt là Wed )

Thursday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 5 ( Thursday từ viết tắt là Thu )

Friday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 6 ( Friday từ viết tắt là Fri )

Saturday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 7 ( Saturday từ viết tắt là Sat )

Sunday trong tiếng anh là: Chủ nhật ( Sunday từ viết tắt là Sun )

24 & 24 Team
BÀI VIẾT CÓ HỮU ÍCH?

CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN FACEBOOK:

Related Posts