ĐẦU RA Ở ĐÂU?

Khi tôi nói với bạn rằng đầu ra là cả thị trường thế giới 7 tỷ dân ngoài kia. Bạn …

Read more

STEP BY STEP

STEP 1: Làm gì? Làm gì mình làm tốt nhất. 10 năm lăn lộn với tự động hóa, cnc, thiết …

Read more