Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

24 & 24

TRA CỨU THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU LOGO ĐÃ ĐĂNG KÝ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Tra cứu thương hiệu, tra cứu thương hiệu trực tuyến, tra cứu thương hiệu bảo hộ.

Tra cứu logo đã đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu.

Mục đích, xem đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu logo của bạn đã được chấp nhận hay chưa?

Thôi không lằng nhằng nữa.

Để tra cứu thương hiệu, nhãn hiệu hay logo đã đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ các bạn làm như sau:

Đầu tiên các bạn truy cập vào đường link này: iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

Đây là trang web tra cứu nhãn hiệu của Cục sở hữu trí tuệ. Bạn click vào link trên và nhập tên thương hiệu của mình đã nộp trong đơn đăng ký, ( Lưu ý: Tầm khoảng hơn 1 tháng sau khi nộp đơn, thương hiệu, nhãn hiệu, logo của bạn mới có kết quả nha. ) Khi search ra tức là đã có quyết định, còn chưa ra tức là bạn vẫn phải chờ thôi.

Dòng đầu tiên các bạn điền tên thương hiệu của các bạn vào, nhớ là cho tên thương hiệu vào trong như ví dụ: "nhãn hiệu"

Tên sản phẩm dịch vụ: Bạn đề vào đúng như trong lúc gửi đơn, ví dụ: 42.

Sau đó thì click vào tìm kiếm và tra cứu thôi. Các bạn làm như ví dụ như hình ảnh trên cùng nhé.

Nhãn hiệu tìm kiếm: "24"

Nhóm SP/DV : 42

Sau đó click vào tìm kiếm. Nó sẽ hiện ra như hình sau:


Các bạn nhìn thấy thương hiệu 24 & 24 chưa?

Click vào đó để xem thông tin nhé các bạn. Click vào dòng mã số thứ tự đơn này được bôi màu xanh ở trên hình để xem quyết định nhé: 4-2016-32782

Và nó sẽ hiện ra thông tin mà bạn đã nộp đơn đăng ký bao gồm 1 số chi tiết như sau ( xem hình ảnh )


Đối với thương hiệu của bạn, chỉ cần thay tên NHÃN HIỆU TÌM KIẾM, và NHÓM SP/DV thành thương hiệu của bạn, nếu có quyết định thì nó sẽ hiện ra trong các kết quả.