THÊM BÀI VIẾT LIÊN QUAN NGẪU NHIÊN VÀO AMP TEAMPLATE

Widget bài viết ngẫu nhiên trên một blog có vai trò và chức năng của riêng nó. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để làm cho Random Post vào mẫu AMP, lần này tôi đã cố gắng để chia sẻ một bài hướng dẫn là như nhau và không có gì thay đổi chỉ có mã css là được một chút thay đổi để nó có vẻ là khác nhau và chắc chắn thêm đa dạng và nhiều lựa chọn cho các bạn blogger để được sử dụng hoặc cài đặt trên blog của AMP, cụ thể là Làm thế nào để Random bài viết AMP Templates.

Bây giờ để có thể làm cho bạn chỉ cần đặt mã mà tôi đã chuẩn bị dưới đây.

Sao chép mã dưới đây và đặt nó trong một khu vực mà chúng tôi muốn thể hiện, trong blog này tôi đặt sau khu vực Widget Share mạng xã hội.

<amp-iframe expr:src=’&quot;https://cdn.rawgit.com/amp-style/file/master/amp-rampost2.html?url=&quot; + data:blog.homepageUrl’ frameborder=’0′ height=’320′ layout=’responsive’ resizable=’resizable’ sandbox=’allow-scripts allow-same-origin allow-modals allow-popups’ width=’600′>
<div aria-label=’Related Posts’ overflow=” role=’button’ tabindex=’0′>Related Posts</div>
</amp-iframe>

Lưu mẫu của bạn và xem kết quả, chúc may mắn.

Viết một bình luận