LÀM SAO ĐỂ CÀI GOOGLE ANALYTICS VÀO TRONG MẪU GIAO DIỆN TEMPLATES AMP

Làm sao để cài đặt mã theo dõi Google Analytics vào bên trong giao diện AMP.

Hôm nay 24 & 24 sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mã theo dõi google analytics vào trong giao diện AMP Blogspot

1 đoạn mã theo dõi của Google Analytics có dạng như bên dưới:

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-98765432-1‘, ‘auto’);

ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

Và trong mẫu giao diện Template AMP có sẵn thì lại có dạng code như bên dưới:

Các bạn bấm CTR + F sau đó nhập đoạn code này vào ô tìm kiếm sẽ tìm được đoạn code như bên dưới nhé:

<script type=’application/json’>

Và đây là đoạn code sau khi tìm được:

<script type=’application/json’>
{
&quot;vars&quot;: {
&quot;account&quot;: &quot;UA-XXXXX-Y&quot;
},
&quot;triggers&quot;: {
&quot;trackPageview&quot;: {
&quot;on&quot;: &quot;visible&quot;,
&quot;request&quot;: &quot;pageview&quot;
}
}
}
</script>

Các bạn hãy thay thế mã UA-XXXXX-Y với mã tài khoản Google Analytics blog của bạn.

Như vậy là đã thành công. Lưu lại và chờ 5 – 10 phút thử truy cập là sẽ có thống kê.

Viết một bình luận