Làm sao để cài đặt mã theo dõi Google Analytics vào bên trong giao diện AMP.

Hôm nay 24 & 24 sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mã theo dõi google analytics vào trong giao diện AMP Blogspot

1 đoạn mã theo dõi của Google Analytics có dạng như bên dưới:

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-98765432-1', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

Và trong mẫu giao diện Template AMP có sẵn thì lại có dạng code như bên dưới:

Các bạn bấm CTR + F sau đó nhập đoạn code này vào ô tìm kiếm sẽ tìm được đoạn code như bên dưới nhé:

<script type='application/json'>

Và đây là đoạn code sau khi tìm được:


<script type='application/json'>
{
&quot;vars&quot;: {
&quot;account&quot;: &quot;UA-XXXXX-Y&quot;
},
&quot;triggers&quot;: {
&quot;trackPageview&quot;: {
&quot;on&quot;: &quot;visible&quot;,
&quot;request&quot;: &quot;pageview&quot;
}
}
}
</script>

Các bạn hãy thay thế mã UA-XXXXX-Y với mã tài khoản Google Analytics blog của bạn.

Như vậy là đã thành công. Lưu lại và chờ 5 - 10 phút thử truy cập là sẽ có thống kê.
BÀI VIẾT CÓ HỮU ÍCH?

CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN FACEBOOK:

Related Posts