1 NGÀY CÓ BAO NHIÊU GIÂY, BAO NHIÊU PHÚT VÀ CÓ BAO NHIÊU LẦN KIM GIỜ TRÙNG KIM PHÚT?

Xin hỏi:

1 ngày có bao nhiêu giây?

&

1 ngày có bao nhiêu phút?

&

1 ngày có bao nhiêu lần kim giờ trùng kim phút?

1 NGÀY CÓ BAO NHIÊU GIÂY, BAO NHIÊU PHÚT VÀ CÓ BAO NHIÊU LẦN KIM GIỜ TRÙNG KIM PHÚT...


Câu trả lời:


Vì 1 ngày có 24h giờ, và 1 giờ có 60 phút.

Và 1 phút có 60 giây.

Như vậy:

Câu trả lời cho câu hỏi 1 ngày có bao nhiêu giây thì đáp án là:

1 ngày có 86400 giây

Câu trả lời cho câu hỏi 1 ngày có bao nhiêu phút thì đáp án là:

1 ngày có 1440 phút

Câu trả lời cho câu hỏi 1 ngày có bao nhiêu lần kim giờ trùng kim phút thì đáp án là: 22 lần.

Rất đơn giản:

Để thực nghiệm ta cho đồng hồ bắt đầu chạy từ lúc 0 giờ, vậy sau 60 phút thì kim phút ở vị trí 0 giờ lần 2, lúc này thì kim giờ đang ở 1 giờ ( trong khoảng 60 phút này 2 kim chưa gặp nhau ).

Và tính ra cứ mỗi 65 phút kim giờ trùng kim phút 1 lần.

Ta lấy 24 giờ của 1 ngày nhân với 60 giây của 1 phút như vậy sẽ ra 1 ngày có 1440 phút và ta chia cho 65 phút thì bằng 22, 15 vì số lần gặp nhau là số nguyên nên 2 kim gặp nhau chính xác là 22 lần.

Tổng tất cả là 22 lần. Và vào những giờ này:

0000… ( 12:00 AM )

0105… ( 01:05 AM )

0211… ( 02:11 AM )

0316… ( 03:16 AM )

0422… ( 04:22 AM )

0527… ( 05:27 AM )

0633… ( 06:33 AM )

0738… ( 07:38 AM )

0844… ( 08:44 AM )

0949… ( 09:49 AM )

1055… ( 10:55 AM )

1200… ( 12:00 PM )

1305… ( 01:05 PM )

1411… ( 02:11 PM )

1516… ( 03:16 PM )

1622… ( 04:22 PM )

1727… ( 05:27 PM )

1833… ( 06:33 PM )

1938… ( 07:38 PM )

2044… ( 08:44 PM )

2149… ( 09:49 PM )

2255… ( 10:55 PM )

Đây đúng là thông tin thú vị cho các bạn yêu đồng hồ phải không nào!!!

Viết một bình luận