Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

24 & 24

TÊN MIỀN PREMIUM LÀ GÌ? CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN PREMIUM


Có 1 số tên miền có giá trị cao được bán lên tới vài tỷ, vài trăm tỷ, và cả triệu đô la ( $ )