TÊN MIỀN PREMIUM LÀ GÌ? CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN PREMIUM

Có 1 số tên miền có giá trị cao được bán lên tới vài tỷ, vài trăm tỷ, và cả triệu đô la ( $ )

Viết một bình luận