Hiển thị các bài đăng có nhãn THẾ GIỚI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THẾ GIỚI. Hiển thị tất cả bài đăng

ĐẦU RA Ở ĐÂU?

Khi tôi nói với bạn rằng đầu ra là cả thị trường thế giới 7 tỷ dân ngoài kia. Bạn cười bảo rằng, chàng ngốc à! Khi tôi nói với bạn rằng n...
Advertisement