Hiển thị các bài đăng có nhãn F5. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn F5. Hiển thị tất cả bài đăng

F5 LÀ GÌ? VÀ NÚT F5 TRONG BÀN PHÍM CÓ TÁC DỤNG GÌ?

F5 là phím tắt nhanh của chức năng refresh , ( có nghĩa là làm mới ) bạn có thể kích chuột phải vào khoảng trống trong màn hình destop rồi...
Advertisement