Đẹp để làm gì?

Tôi từng có một cô bạn học cùng ngày trước. Khi còn học cô ấy thường bị các bạn châm …

Read more