Hiển thị các bài đăng có nhãn TÌNH YÊU. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TÌNH YÊU. Hiển thị tất cả bài đăng

YÊU LÀ MỘT ĐỘNG TỪ

( Thử đi, kết quả tức thì! ) TÌNH YÊU , hay cảm giác yêu thương, là một danh từ. Còn YÊU là một động từ. Tình yêu là kết quả, là trái ngọ...
Advertisement