Hiển thị các bài đăng có nhãn STARTUP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn STARTUP. Hiển thị tất cả bài đăng

CẦN XÂY DỰNG MỘT TRANG WEB... NIỀM TIN

Một người bạn hỏi mình có biết ai xây dựng trang web và fanpage không? Một anh khác hỏi có biết bạn nào làm image, video marketing  & ...

6 ĐIỀU SUY NGẪM

1 . Bạn là doanh chủ hay cấp quản lý. Một ngày mưa buồn, nhân viên của bạn nghỉ việc và nói xấu công ty. Bạn chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn phải...
Advertisement