Hiển thị các bài đăng có nhãn KIẾN THỨC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KIẾN THỨC. Hiển thị tất cả bài đăng

ĐƯỢC GÌ VỚI ROBOCON

Các bạn sinh viên vẫn thường nói, bọn em tham gia robocon để học hỏi. Tuy nhiên các bạn học hỏi được gì khi tham gia một cuộc thi robocon....

70, 26 VÀ 4

Là tỷ lệ các thành tố tạo thành NĂNG LỰC mỗi cá nhân. 26 % kỹ năng, 4 % kiến thức, 70 % thái độ ( theo UNESCO ). KIẾN THỨC : Là những điề...

HỌC LÓM

Mình là vua học lóm, cam đoan với bạn. Có thể nói mình làm được nhiều thứ, nhưng chỉ có những thứ được đào tạo chính quy là mình làm không đ...
Advertisement