Hiển thị các bài đăng có nhãn 24/24. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 24/24. Hiển thị tất cả bài đăng

Tên miền là gì? Các khái niệm cơ bản về tên miền

Mỗi máy chủ web được xác định thông qua một mã số duy nhất được gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ này cho phép các trình duyệt nói chuyện với các m...

VÀNG TRONG ĐẤT

Thử lấy một cục đất bao lại một cục vàng rồi để ra đường xem. 1 năm hay 10 năm cũng không ai nhặt lên. Bạn có giỏi đến mấy mà không ai biế...
Advertisement