Hiển thị các bài đăng có nhãn 12 THÁNG TRONG NĂM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 12 THÁNG TRONG NĂM. Hiển thị tất cả bài đăng

CÁC NGÀY, VÀ 12 THÁNG TRONG TIẾNG ANH VIẾT NHƯ NÀO?

JANUARY VÀ CÁC THÁNG CÒN LẠI TRONG TIẾNG ANH LÀ THÁNG MẤY? TRONG TIẾNG ANH VIẾT NHƯ NÀO? Câu trả lời của January trong tiếng anh là tháng:...
Advertisement